fbpx

އޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް 6.1 ގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް 6.1 ގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާ މަލުކު ޕްރޮވިންސް އަށް މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ...

ޗައިނާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވޭ...

ޗައިނާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ، މަރުވެފައިވާ އިތުރު މީހުން ފެންނަމުންދާކަމަށް ޗައިނާގެ ނޫސްތަކުން ހަބަރުދެއެވެ. 6.9 ...

ނޭޓޯ ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުން އަފްޢާނިސްތާނުގައި 4 މީހަކު ޝަހީދުވެ 18 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ނޭޓޯ ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުން އަފްޢާނިސްތާނުގައި 4 މީހަކު ޝަހީދުވެ 18 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެކަމަށް އަފްޢާން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. ނޭޓޯގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން މިހަމަލާ ...

'ބޭރުގެ ފްރެޝަރު އަންނަ ނަމަ' ތާލިބާނުންނާއި ގުޅޭނަން - ކަރުޒާއީ

ބޭރުގެ ފްރެޝަރު އަންނަ ނަމަ' ކަރްޒާއީ ތާލިބާނުންނާއި ގުޅޭނެކަމަށް ކަރުޒާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަފްއާނިސްތާނުގެ ރައީސްކަމުގައި މިހާރު ހުން ހާމިދު ކަރުޒްއީ މިފަދަ މޭރުމަކުން ...

ޓޭންކަރެއް ދަށުވެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝަހީދުވެއްޖެ

ޓޭންކަރެއް ދަށުވެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. އަފްޢާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޭޓޯ ސިފައިންގެ ޓޭންކަރެއް ދަށުކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ޝަހީދުވެފައިވަނީ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ލޯގާރު ޕްރޮވިންސްގެ އަވަށެއްގައި ...

އިއުލާން ކުރުމަކާއި ނުލާ އޮބާމާ އަފްޢާނިސްތާނަށް

އިއުލާން ކުރުމަކާއި ނުލާ އޮބާމާ އަފްޢާނިސްތާންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ކޭމްޕަށް ކުއްލި ދަތުރެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އޮބާމާ އަފްޢާނިސްތާނަށް މިކުރި ...

ޠަލިބާން މުޖާހިދުން އަނެއްކާވެސް މަރްޖާހ ކޮންޓްރޯލްކުރަންފަށައިފި

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންބާރުގެ ދަށުގައިއޮތް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޢުމިރުންނަށް އެންމެމުހިއްމު އެއް ރަށްކަމުގައިވާ މަރްޖާހ އަނެއްކާވެސް މުޖާހިދުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަންފަށައިފިކަމަށް އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ...

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ ޠާލިބާން ލީޑަރުން އަފްޣާނިސްތާނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި - ގާޑިއަން

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އޭޖެންޓުންނާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނު ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ލީޑަރުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރާ ޙަވާލުނުކުރާނެކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުންނާ ...

އަފްޣާނިސްތާނު ހަނގުރާމައަށް ދާން ދެކޮޅުހެދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނަށްގޮސް ކުރިން ހަނގުރާމަކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ސިފައިންގެމީހެއްކަމުގައިވާ ޖޯ ގްލެންޓަން އަލުން އަނބުރާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުން އޭނާގެ މަގާމު ދަށްކޮށް ނުވަމަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ...

Posts navigation