fbpx
ދީން

ޞުތުރާގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާ ޞުތުރާގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވާނަމަ އެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޞުތުރާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން [ކަހަލަ] އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ ދަބަހެއް، ފޯނެއް، ފޮތެއް، ފޮތްގޮނޑިއެއް ...
ދީން

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅަށް ދުޢާ ކޮށްލުމުން ފުދޭނެތޯ؟

ސުވާލު : މުސްލިމުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް، ބިން ތަކަށް ވެރިވެގަނެ، ލޫޓޫވާ، މަރާ، އިއްފަތް ފޭރޭ ކާފަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަމައެކަނި ދުއާ ކޮށްލުމުން އަހަރުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފަ އޮތް ޖިހާދު ގެ ފަރުޟު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ؟

{{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }} المائدة ٥٠ “އެބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ. އީމާންވާ ބަޔަކަށް މާތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސޫރިއާ ގެ މުސްލިމުންގެ މައްޗައް އަނިޔާވެރިކަމާ ގަތުލުޢާންމު ހިންގަނީ ކޮންބައެއް؟

اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين “ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ އާއި އިބަރަސްކަލާނގެ ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން ހަލާކު ...

Posts navigation