fbpx
ދީން

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

  ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:ހައިޟުގެ މުއްދަތު އޮޅިފައިވާ މީހުނަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

ރަމަޟާން މަސް އެދި ގޮވަނީ ...

އޭ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއެވެ! އިސްނަގައި ކުރިމަތި ލާށެވެ! އޭ ނުބައި ޢަމަލުކުރާ މީހާއެވެ! ހުއްޓާލައި ފަހަށް ޖެހޭށެވެ!“ ރަމްޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ރެއިންފެށިގެން ޝައިޠާނުންނާއި މާރިދު ނުބައި ޖިންނީން ކަސްތަޅު އެޅުވި، ...
ދީނީ ލިޔުން

ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلمގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުން

ނޯޓް: މިއީ 14 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.   އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ، އިސްލާމް ދީން ޙައްޤު ދީނެއް ކަމުގައި ލައްވަވައި އެދީން ފުރިހަމަ ...
ދީނީ ލިޔުން

ތަފާތު މަޛްހަބުތަކަކަށް ބެހުނީ ކީއްވެ؟

"މިގޮތުން ކޮންމެ އިމާމެއްގެ ޢިލްމު އެއްޖީލަށްފަހު އަނެއްޖީލަކަށް ވާރުތަވަމުން އައިސް، އެބޭބޭފުޅުންގެ ނަޞީޙަތާއި ވަޞިއްޔަތްތައް ހަނދުމަނެތި ބައެއްމީހުން އެމީހެއްގެ އިމާމަށް ނިސްބަތްވުމަކީ ފަޚުރެއްކަމުގައި ދެކި، ވާދަވެރިކަން އުފެދި ކޮންމެ ބަޔެއްވެސް ތިމާމެންގެ ...
ދީން

ޒިނޭފަދަ ބޮޑެތި ފާފަ ކުރެވިފައިވާނަމަ މާތް ﷲގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް އޮތް މަގު

އަޅުގަނޑަކީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާފަތަށް ކުރެވިފައެވެ. ބޮޑެތިފާފަ ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައިވަނީ ޒިނޭ އެންމެ މީހަކާ އެކީގައެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިވަނީ މިއަމަލު ހިންގި އަންހެނާއާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް ބަޔަކު ...
ކޮލަމިސްޓް

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް ބަޔަކު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިޙުރެއް ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި އަނބި މީހާއާ އެއްދާން ނުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ހުރި ފަރުވާއެއް.

ތިރީގައި އެވަނީ ސިޙުރެއް ޖެހިފައިވާ މީހުން ނާއި އަނބި މީހާ އާއި ގާތް ނުވެވި، އެއްދާން ނުކުރެވޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ފަރުވާއެއް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ފަރުވާއެކެވެ. މިފަދަ ...

Posts navigation