fbpx

ވީޑިއޯއިން ޚަބަރު

ގައްޒާފީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރީގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

    ގައްޒާފީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރީގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.   މީޑީއާގައި އާންމުވެފައިވާ މިވީޑިއޯ އަކީ ބުނެވޭގޮތުގައިގައްޒާފީއަށް ބަޑިން ހަމާލާދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަން ހާމަވާ އިތުރު ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

  އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަން ހާމަވާ އިތުރު ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.   ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ދާދިފަހުން އާންމުވެފައިވާ މިވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ