fbpx
ރިޕޯޓް

އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް 20 ނަސޭހަތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމު ދަރިވަރު އޭނާގެ ދިރާސީ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާނީ، ﷲ އަށް ފުރިހަމައަށް ވަކީލުކޮށް، އެއިލާހުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ

މާތްކަމާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އުޅެމުން މި ގެންދަނީ އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ވަރު، 3 މިލިއަނާ ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު ހެޔޮކަންތައް މަތީ ދެމިހުރުމަށްޓަކައި

ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ގިނަ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަމުން ގެންދިޔައީ އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމުގައެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ރޭ އަޅުކަމާއި ޞަދަޤާތް ކުރުމުގައެވެ. ސުންނަތް ނަމާދު ތަކާއި، ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަހަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހާއެވެ! އެމަސް ނިމިއްޖެއެވެ!

ލޮބުވެތި ދިވެހި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ، ރަޙްމަތާއި ފާފަފުއްސެވުމާއި ނަރަކައިން ދިންނެވުމުގެ މައްސަރު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ހެޔޮ ގޮތުގައި އެ މައްސަރު ހޭދަކުރެވުނު މީހަކަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ...
ދީނީ ލިޔުން

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަރޯދައިގެ މާތްކަން

ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚާއެވެ. ލޮބުވެތި މުސްލިމު އުޚްތާއެވެ. ހެޔޮކަންތަކުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން ނުހަނުބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ނަފްސު ޠާހިރުކޮށް، އޭނާގެ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކޮށް، އޭނާ ހައްދަވާ ...
ވާހަކަ

ކުއްލިއަކަށް ރަމަޟާން މަސް އައުމުން އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުންޏެވެ: ކުއްލިއަކަށް ރަމަޟާން މަސް އައުމުން އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އުފާވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެން ހުރީ ގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ...
ދީނީ ލިޔުން

ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ. ހުކުރު ދުވަހެވެ.

  ހުކުރު ދުވަހަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑު ޤަދަރަކާއި ޝަރަފެއް ލިބިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުއުމިނުންގެ ޢީދެވެ. އެދުވަހާ ބެހޭގޮތުން ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ...
ދީނީ ލިޔުން

ހަމައެކަނި މި އުއްމަތަށް ރަމަޟާން މަހު ލިބިގެންވާ 5 ކަމެއް

އިމާމް އަޙްމަދު، އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ “ކުރީގެ އުއްމަތްތަކަށް ދެވިފައިނުވާ ފަސް ކަމެއް ރަމަޟާންމަހުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ޙައްޖު ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނޫރުލްއިސްލާމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، 1435 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޖު ފޯރަމް 1435 ނަމުގައި އެއް ދުވަހުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ދީނީ ދަރުސް ލިޔުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފަށަމާ!

ރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީނުގެ އަލިކަން ލިބުނުތާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވީއިރުވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދީނީ ފޮތްތައް ވަރަށް މަދު ކަމީ، އެންމެން އެއްބަސްވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިބަހުން އިސްލާމްދީނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ...
ދީނީ ލިޔުން

ވޯޓުލާނީ ކާކަށް؟؟

ލިޔުއްވީ: އަލްއުޚްތު ރަފީޢާ ފަތުޙީ ތިބާ ތިޔަވަނީ އަންނަ އިންތިޚާބުގައި ތިބާ ވޯޓުލާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައެވެ. ފަހަރުގައި އެނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އަދި ފަހަރުގައި އެނިންމުމަކީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ފަހެ، ފޮތުން ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެ، އަނެއްބަޔަށް ކާފަރު ވަނީ ހެއްޔެވެ؟

ޢާލަމްތައް ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ ﷲ، ކީރިތި ޤުރްއާން  ބާވައިލެއްވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިދާޔަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ سورة البقرة:٢﴾ މިއީ އެ ފޮތެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަން ކިޔުމުގައި މަނާވެގެންވަނީ ޢާޞިޔާ އޭ ކިޔުމެވެ. އާސިޔާ އޭ ކިޔުމެއް ނޫނެވެ.

15 މާޗް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިޔާފައިވާ ހުކުރު ޚުޠުބާއާމެދު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސުވާލުކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ކުރާ ސުވާލަކީ... "އެއީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ އެއީ ރަތް ރޮނގު، އެ ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކާ އަހަރެމެން ދެކޮޅުވެރިވާނަން - މިޞްރުގެ ރައީސް

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ އެއީ ރަތް ރޮނގު ކަމަށާއި، އެރޮނގު ހުރަސް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި ފާޅުގައިދެކޮޅުވެރިވާނެކަމަށް މިޞްރުގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުރްސީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ...

Posts navigation