fbpx

އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަން ހާމަވާ އިތުރު ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

 

އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަން ހާމަވާ އިތުރު ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ދާދިފަހުން އާންމުވެފައިވާ މިވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގައި ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގެއަކަށް ވަދެ އެގެއިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރު ކުރާ މަންޒަރެވެ. އަދި  އެޒުވާނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަންހެނަކު އައިސް ދެކޮޅު ހެދުމުން އެއަންހެނާއަށް ހަދާލާ ގޮތް މިވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދެއެވެ. މިވީޑިއޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުންވެސް ދައްކާފައެވެ.

 

ފަލަސްތީނިއަން ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  1967 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 750,000 ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންވަނީ އިޒްރޭލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 12000 އަންހެނުންނާއި އެތައް ހާސް ކުޑަކުދިންނެއް ހިމެނެއެވެ.

1 ޚިޔާލު

  1. ރައީސް ނަޝިދު އަށް ބުނެލަން ޔަހޫދީން ނާއެކު ތިޔަބާއްވާ ގުޅުމުގެ ނަތިޖާ ވަށްހިތިވާނެ

Your email address will not be published. Required fields are marked *