fbpx

ބަސްދީގަތުން

މާޒީގެ ޞަފްޙާތަކުން : ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޝާނީގެ ބަސްދީގަތުން

  މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލިކަން އައިމިނަތު ޝާނީޒް (ޝާނީ) މީޑިއާތަކުގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާޒީގެ ...
ބަސްދީގަތުން

ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނީ 2013ގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގައި- ޑރ. އާނަންދާ ކުމާރަސިރީ

*މިއީ ލަންކާގެ ސަންޑޭ ޓައިމްސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނާއިއެކު ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު