fbpx
ދީން

އަބަދު ބަލިވެއުޅޭ ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާނުން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟

  ސުވާލު: އަބަދު ބަލިވެ އުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާން އިން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي ...
ދީން

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެނަމަ ޤަޟާ ކުރެވޭނެތަ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ގަޟާކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ހުއްޓެވެ. ޙަންބަލީންނާއި ޝާފިޢީންގެ ފަހުގެ ބަހުގައި ވާ ގޮތުން ގަޟާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޙަނަފީންނާއި މާލިކީން ...
ދީން

އަލްކަހޯލް ހިމެނޭ ރީތިވާ ސާމާނު ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: އަލްކަހޯލްހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފަ ހުންނަ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯޝަންސެންޓް ފަދަ އެއްޗިހި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
ދީން

ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟

ސުވާލު: ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ހޮނިހިރު ދުވަސް އެކަހެރިކޮށް ...
ދީން

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުން

ސުވާލު: ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތާއި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا ...
ދީން

ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟

ސުވާލު: ރަނގަޅު ބޭނުމަކަށްޓަކައި (މިސާލަކަށް، ހޯދަންވާ ބަކަރީގެ އަދަދު އިނގެނީ ޖިންސު އެނގުމުންނެވެ އެހެންކަމުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އެއްޗިހިގަންނަން ފަސޭހަކުރުމަށް) ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟   ޖަވާބު: ...
ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކަނޑަން ވަކި ވަގުތެއް ވަކި ދުވަހެއް އޮވޭތަ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ފުރަތަމަ: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބަސްފުޅަކުންވެސް އަދި ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް އެކަލޭގެފާނު ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ...
ދީން

ފިރިމީހާކުރާ ފާހިޝް ކަންކަމުގައި އަނބިމީހާ ބައިވެރިކުރަން އުޅޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޢަޅުގަނޑުގެފިރިމީހާ އަކީ އިންޓަރނެޓުން އޮރިޔާންވީޑިއޯ ބެލުމާއި ޗެޓްކުރުމަށްލޯބިކުރާ އެކަން ކުރާމީހެކެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމުންވެސްއެކަމެއް ނުހުއްޓިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިކުރަން އޭނާބޭނުންވެއެވެ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެ؟ ...
ދީނީ ލިޔުން

سورة الفيل ގެ ތަފްސީރު

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾  )  "އެތުގެ އެކުވެރިންނާމެދު (އެބަހީ: فيل ބާގައިމީހުންނާމެދު (ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތޯއެވެ؟" މި އާޔަތުގައި ...
ދީން

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ޝައްވާލް މަހުގެ ހަރޯދަ ގުޅިފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަންނަނިވި ޙަދީޘް ފުޅެވެ. ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ ...
ދީން

ޢީދު ހުކުރު ދުވަހާއި ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރި މީހަކު ހުކުރު ނަމާދު ކުރަންޖެހޭނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޢީދު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހާއި ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ...

Posts navigation