fbpx
ދީން

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅޭނެތަ؟

ސުވާލު:ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ...
ދީން

އާހެދުން ލާން ވަކިދުވަސްތައް ކަޑައެޅިފައި އޮވޭތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެދުންތައް ބާވާލައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް ...
ދީން

ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ...
ދީން

ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ސުވާލު: ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އިންސާނުންގެ ...
ދީން

ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟

ސުވާލު:ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟ ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް ރަގަޅު ނުވި. މި ކަމުގައި ވަރި ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މި ސުވާލު ޝާއިރު ނުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މީގެ ...
ދީން

މޫނު ބުރުގާއަށް ފާޑު ކިޔުން އެއީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުންތޯ؟

ސުވާލު: ބައެއް މީހުން މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭމީހުނަށް ނުރުހުމުގެ ބަސްތައް ބުނާ އަޑު އިވެއެވެ. އަދި "ތިއީ ކީތްކުރަން އެޅި އެއްޗެއްހޭ.." ނުވަތަ "ތިކަމަކީ ތިމަންނަ އެހާ ހިތްރުހޭ ކަމެއް ނޫނޭ.." ...

Posts navigation