fbpx
ރިޕޯޓް

އައު އަހަރަކަށް އަލިވިލޭހިނދު...

އަނެއްކާވެސް އަހަރެއް ނިމިގެން މާޒީއާ އެކުވެގެން ދަނީއެވެ. ފިޠުރަތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން، 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް އަލްވަދާޢު ކިޔައި ނިމިގެންދިޔައީ އެވެ. އެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހޭލަމޭލާ އުޅެނިކޮށް 365 ދުވަސް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

1923 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތް ވައްޓާލުމަށްފަހު، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހު އެފުށްމިފުށަށް ޖެހުނެވެ. ބޮޑެތި އެމްޕެޔަރ ތަކާއި ކޮލިނީތަށް ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ޤައުމުތައްކަމަށްވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިމެންތި ބަސްތާވެއްޓުނު ހާދިސާ ހިނގި ސައިޓްހުރީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށޭ ބުނެފައެއް ނުވާނެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ބިދޭސީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ނިޔާވި ހާދިސާ ހިނގި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް އަކީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ސައިޓެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ...
ސުފުރާ

ކާށި ޕުޑިންގ ކޭކު

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ކާށި ހުނި 400 ގްރާމު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓެޑް) 350 ގްރާމު ހަކުރު 10 ކުކުޅުބިސް 35 ގްރާމު ގޮދަން ފުށް 2 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 1 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހާޟިރީގެ ފުލަށް މިފަހަރުވެސް ސިޔާމް

ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާލާ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް އާއްމުކުރިއިރު މިދައުރުވެސް މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެންމެ މަދުން ޙާޟިރުވެފައިވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ...
ދުނިޔެ

ޓޮބްލެރޯންއަށް ހަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުން ކާފަރުން ރަތަށް

މަޝްހޫރު ސްވިސް ޗޮކްލެޓް ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ޓޮބްލެރޯންއަށް ހަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކާފަރުން ރުޅިގަދަ ވެއްޖެއެވެ. ޓޮބްލެރޯންއަށް ހަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ރުޅިގަދަވި މީހުން ބުނަމުން އަންނަނީ ޓޮބްލެރޯންގެ ...
ދީން

ކަށުނަމާދުގެ ދުޢާ

ސުވާލު:އަންހެން ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވޭއިރު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުއާ ގެނެސް ދެވޭތޯ ދަންނަވަން،އަދި ތިންމުށް ވެލި ޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާވެސް ގެނެސް ދިނުން އެދެން! ޖަވާބު: ...
ރިޕޯޓް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދެވޭ އެކިއެކި ހަދިޔާ ތަކާމެދު މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު ބަހުޘަކަށް ވެފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިބަހުޘެއް ނިކަން ހޫނުކަންމަތީ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މާދަމާއަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަނބުރާދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އައްޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަނބުރާ ދީފިއެވެ.   މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ހުރިހާ ...
ދުނިޔެ

ތުރުކީގެ އިންތިހާބު އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޚާއްސަވަނީ ކީއްވެ؟

ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުގެ މަދަދާއެކު ތުރުކީގައި އޮތް އުޘްމާނީ ޚިލާފަތު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާ ވެރިކަމަށް އައި މުސްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކު ތުރުކީގެ ދައުލަތުން އިސްލާމްދީން ފުހެލުާ ފަތުރާލި އަލްމާނިއްޔަތުގެ ސާލާއެކު އެޤައުމު ދެކެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔޯގާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކައަކުން ޝައިޚް ސަމީރުގެ މައްޗަށް ތަހުޤީގެއް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ޔޯގާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އަވަށްޓެރި ޤައުމެއްގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރަކުން ތަހްޤީގެއް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ...
ދުނިޔެ

ބަނގުރާ އުފައްދާ ކުންފުނިން ސްޕޮންސަރކުރި މޭން އޮފް ދަ މެޗް އެވޯޑާއި ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ ޓްރޮފީ ބަނގުރާ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާތީ އެއާއި ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު މިޞްރާއި އުރުގުއޭ ...
ދުނިޔެ

ލަންކާއަށް ޢީދުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

އިސްލާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކަކަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ކަމުގައި ވިޔަސް ސްރީލަންކާއަށް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެނިފައިނުވާތީ ލަންކާއަށް ޢީދު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. އެގޮތުން ހަނދާ ...

Posts navigation