fbpx
ޝަޚުސިއްޔަތު

ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ސަޕޯޓަރުންގެ އަޅެއް، މިހާރު ﷲގެ އަޅެއް: އަލީ ރަމީޒު

ހަވީރު ނޫހުން ނަގާފައި ލިޔުނީ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު، ލަވަޔާއި މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔެ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމަށް ފަހު، އުޅެމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ...
ދީން

ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ އެރޯދަ ބާޠިލްވާނެއެވެ. ސުންނަތް ރޯދައިގައި ވެސް އަދި ފަރުޟު ރޯދައިގާ ވެސް އަޅުގަނޑަށް މިގޮތަށް ...
ބަސްދީގަތުން

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ސީއީއޯގެ އިންޓަވިއު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ބޭންކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ހަވީރު ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ހާރިސް ހާރޫނުގެ އިންޓަވިއުއެވެ. މިއީ ...
ރިޕޯޓް

މިނިވަން ނިއުސް، މި ސަރުކާރުގެ ލާދީނީ ފިކުރު ފެތުރުމުގެ މުގުލުގައި

ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ސިރުހާން   ދީނާ ދެކޮޅު އަނެއް ފިކުރުގެ ޚިޔާލުތައް މިހާރު ކޮމެންޓުގެ ގޮތުގައި ސަބްމިޓް ވެގެން ދަނީއެވެ. އަހަރެމެންގެ މާތް އިސްލާދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް މަލާމާތްކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓްތަކާއި އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ...

Posts navigation