fbpx
ވާހަކަ

ދެ ބަގީޗާގެ ވެރިޔާ

މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްކަހްފު ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އެއް ޒަމާނެއްގައި ދެ އެކުވެރިން އުޅުނެވެ. އެތަނުން އެކަކީ މާ ތަނަވަސް މީހެއްނޫނެވެ. އަނެކަކީ މޭބިސްކަދުރުގެ ދެ ބަގީޗާގެ ނިޢުމަތުން ﷲ ...
ވާހަކަ

ބުއްދިވެރި މަންމަ

ހަދިޔާކުރީ: އުއްމު މަރްޔަމް މާތްވެގެންވާ މަދީނާގެ މުޖާހިދެކެވެ. ނަންފުޅަކީ ފަރޫޚެވެ. ކާފަރުންނާ ހަނގުރާމަކުރައްވަން ޚުރާސާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ. ވަޑައިގަންނަވަމުން އަނބިކަނބަލުންނަށް އަސްރަފީކޮޅެއް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. [މިއީ، ކަމަނާ ހެޔޮކަންތަކަށް ހޭދަކުރެއްވުމަށް، ނުވަތަ ރަނގަޅު ...
ވާހަކަ

ބައްޕާ! އަޅުގަނޑަށް 10 ޑޮލަރު ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟

މީހަކު މުޅިދުވަހު މަސައްކަތުގައި އުޅެފައި ވަރަށް ވަރުބަލިކަމާއިއެކު ގެއަށް އައިއިރު، ދޮރުމަތީގައި އޭނާގެ 5 އަހަރުވީ ފިރިހެންދަރިފުޅު އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ. ”ބައްޕާ، ސުވާލެއް ކޮއްލަންތޯ؟“ ”އާނ! ކީއްވެ ނުކުރަންވީ، ކޮބައި ...
ދީނީ ލިޔުން

ޒަކާތް ދީގެން ރައްކާތެރިކަން ޙާޞިލުކުރަމާތޯ

ޒަކާތުގެ މާނަ ޒަކާތުގެ ދެބައެއްވެއެވެ. އެއްބާވަތުގެ ޒަކާތަކީ މުއްސަދިންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ މުދަލުޒަކާތެވެ. އަނެއްބާވަތަކީ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ފިތުރު ޒަކާތެވެ. މުދަލު ޒަކާތަކީ ރަންރިއްސާއި އަދި މިނޫންވެސް ޒަކާތްވާޖިބު ...

Posts navigation