fbpx
ރިޕޯޓް

21/12/2012: ދުނިޔެ ނިމޭނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގެ އަޞްލު

  ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އަދި އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ “ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަނދު ފެޅިއްޖެއެވެ.”(القمر 1) “ފަހެ، ލޮލަށް ޙައިރާކަންލިބި ކަޅިވިދި ތަރަތަރަލާހިނދެވެ.(7) ...
ދަރުސް ވީޑިއޯ

ދަރުސް: ޣައްޒާ

 މި ވީޑިއޯއަކީ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ޒަޔަނިސްޓުންގެ ޓެރެރިސްޓް ޖަމާޢަތްކަމަށްވާ އިޒްރެއިލުން ދެމުންގެނެދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯ އެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްއެވެ. ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުން ...

Posts navigation