ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔެވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން މިރޭ ފަށަނީ

ލިޔުނީ: އަލީ އަހްސަން

ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން މިރޭ ފަށާނެ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ މިޕްރޮގްރާމް ހުށައަޅައިދޭނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޚާއްޞަ މެންބަރު ކަމުގައިވާ ޤާރީ މުޙައްމަދު ތަޥްފީޤް ޢަލީކަމުހައި ދިއިސްލާމްއަށް ވަނީ ޚަބަރު ލިބިފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްއަކީ 20 ފެބްރުއަރީ 2010 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 10 ޖަހާއިރު ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން އަލަށް މިފަށާ ޕްރޮގްރާމްގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން ތަރްތީލް ކުރުކުގައި އަކުރުތަކުގެ ޙައްޤު އަދާކުރުމަށް ދަސްކޮށް ދިމުނަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއްސަލްފްއިން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރައްވައެވެ.

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. މާޝާﷲ

Your email address will not be published. Required fields are marked *