ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސްއެއް ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި ބާއްވަނީ

އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިންގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސްއަކީ 'ސުވަރުގެއަށް އެދޭ މީހާ' މިމައުޟޫގެ މައްޗަށް ގެނެސްދޭ ދަރުސްއެއްކަމަށާއި މިދަރުސް އޮންނާނީ ޖެނުއަރީ 29 (ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ) 20.456 ގައި ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި ކަމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަލީ ނަސީމް ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ މިދަރުސް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ލައިވް ކުރާނެކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ވަނި ކަބަރު ލިބިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *