ދިއިސްލާމްދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފޮޓޯއިން؛ ދޮންދޫނި ޓިއުޝަން ކުލާހުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުން

ޤުރުއާނުން 5 ފޮތް ހިތުދަސްކޮށްފައިވާތީ ޚާއްސަ އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރު އިނާމާއި ހަވާލުވަނީ. ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް އަފްރާހު

ދޮންދޫނި ޓިއުޝަން ކުލާހުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް އަފްރާހު

 

މި ހަފުލާގައި އެ ސެންޓަރުން ޔޫކޭޖީ ނިންމައި ގުރެޖުވޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަދަރުސާއިން 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެކި އެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ވަނައަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ވަނީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިނާމް ދީފައެވެ.

 

އިތުރު ފޮޓޯ ބައްލަވާ!

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *