ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވަނީ

24.02.2010 ގެ 11.30
ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވާނެކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ދާދިދެންމެއަކު އަދާލަތު ޕާޓީއިން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި 'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ނޫސްކޮންފަރެންސްއެއް މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ބާއްވާނެކަމަށާއި މިނޫސްކޮންފަރެންސް ޓީވީއެމްއިން ލައިވް ކުރާނެ.'އެވެ.

'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ' ސަރުކާރުން ދިނުމާއި ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ފެންވަރުގައާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފެންވަރުގައި އަދި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ދަނީ އެކި ސިފަސިފައިގައި ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އާޓިފިޝިއަލް ބީޗްގައި އެމައްސަލައާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވުމެއް ވޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ބޭނުން ތި އަޑުއަހަން.‫​އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭމީހުންނަށްވެސް އަޑު އެހޭނެ ގޮތެއްހައްދަވައި ދެއްވާ

  2. midhivehi fasgandugai mohamed nasheedh beynun haa kameh nukureveyne mee dhivehi rahyyithun baaru hingaane gaumeh mithaa raa aanmu kuraakah noon aharemen nasheedh ah vote lee keee
    keehvetha maumoon vefa huri hiyaanahthah nubalaa dheenaa kulhen thiulheny

Your email address will not be published. Required fields are marked *