fbpx

ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ޙައްޖުގެ ސަލާމަތީކަންތައް މިފަހަރު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައިވަނީ ޙައްޖުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގެ މަންޒަރެކެވެ. ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މައްކާގެ މަސްޖިދުއް ...

ހޭ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން...

އަދަބިއްޔާތާއި ގުޅުންހުރި މިފެސްޓިވަލެއް އާރަށުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު ފެސްޓިވަލް ނިންމާލާފައިވަނީ ފޯރިގަދަ “ޑީޖޭ މިކްސިން” ޝޯއަކުންނެވެ. ދެޖިންސުގެ މީހުން އެއްވެ ފޯރީގައި ނަށާފައިވާއިރު ބައެއް ...

އެމެރިކާ ހަނގުރާމަތަކުން ސަލާމަތް ނުވެވިފައި

އެމެރިކާއިން ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުން 'ކާމިޔާބު' އުސްމިންތަކަށް އަރަމުންދާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ގޮވަމުން ދިޔަނަމަވެސް 'ބޮޑު މަންޒަރުން' ފެނިގެންދަނީ ކަރުނައެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިން އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ...

ސިފައިންނާއި ޕޮލިހުންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެން މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބޭ ބައެއް

މަތިގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޓްރޭނިންގ ގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މަންޒަރެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރު ބަލަހައްޓާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ...

ސުކޫލުތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިވާންޖެހޭ

ސުކޫލުތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިވާންޖެހޭއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުކޫލުތަކުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއްކަމުގައެއް ނުދެކެއެވެ. ނަމާދުވަގުތު ސުކޫލުގައި ނަމާދު ...

Posts navigation