fbpx

ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ހަނދު ބޮޑުވަނީ

މިއަދަކީ ދުނިޔެއާ އެންމެ ގާތަށް ހަނދު އަންނަ ދުވަހެވެ. އިރު ދުނިޔެއާ ހަނދާ ދެމެދު ހުންނާނެ ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ މިންވަރަކީ ...

ސްޕޮންސަރ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯ އިން އެފެންނަނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަކި ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ވަކި ބްރޭންޑަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ އިޝްތިހާރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ...

ދަތުރުމަތީގައިވިޔަސް...

މަތީގައިވާ ފޮޓޯ އިން އެފެންނަނީ ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް ދާދި ފަހުން ކުރި މަސްދަތުރެއްގައި، ދަތުރުމަތީގައި ނަމާދުކުރާ މަންޒަރެވެ. މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރާއިރު އަދި ...

ފާރުތަކުން ލިބިދޭ މެސެޖް

މާލޭގެ ބައެއް ފާރުތަކުގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކުން ލިބިދެނީ ގޯސް މެސެޖްތަކެކެވެ. އޭގެން ކުރަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެވެ. މަތީގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ބޭރު ގައުމެއްގެ ފާރެއްގައިވާ ...

Posts navigation