fbpx

އެހީ!

ދަތި ޙާލުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް "ޚާލިޞް ހިތަކުން" ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ދަތި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް "ޚާލިޞް ހިތަކުން" މިނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ލޯންޗުކުރެވިއްޖެއެވެ. ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޙަލްދީބު ފައުންޑޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ކާބޯތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

މަޙަލްދީބު ފައުންޑޭޝަނުން ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ކާބޯތަކެތި ބަހަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް އަބްދުލްމަޖީދުއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ތ ތިމަރަފުށި ދިލާވަރުގެ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ އަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރުވަނީ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަބްދުލްމަޖީދުއާއި ގުޅޭގޮތުން ...
ރިޕޯޓް

ޣައްޒާއަށްޓަކައި ތިޔަ ދީލަތި ހިތް ހުޅުއްވަވާލައްވާ!

އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އިޒްރޭލްގެ ޔަހޫދީން ޣައްޒާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާ ތަކުގައި، ހިންގަމުން ގެންދާ ބޮޑު ޖަރީމާގައި މިހާތަނަށް ޝަހީދުވި ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ އެއްމާބަނޑު އަޒްޔާން އާއި އިޒްޔާން އަށް އެހީ ބޭނުންވެފައި

އަޒްޔާން އާއި އިޒްޔާން އާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް އިންޝާﷲ މިޕޭޖްއިން އަޕްޑޭޓް ވަމުންދާނެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެދެއްވާ އެހީއިން ވާނުވާ ...
އެހީ!

ޒިދާންއަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ!

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޮންދޫނި މޫސުން އައުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މަތީގައި އެކުދިކުދި ސޫފިތައް މިނިވަންކަމާއެކު އުދުހެން ފަށައިފިއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރީތި ރަށްތަކުގެ ފަށްފަށްވަމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެހީ ޖަމިއްޔާއަށް އެހީއަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެހީ ޖަމިއްޔާއަށް އެހީއަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެހީ ޖަމިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެހީ ޖަމިއްޔާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation