fbpx
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖެ އެއިޑްސްގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި

މިއީ 1 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް މިވަޤުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޞިއްޚީ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ އެއިޑްސް ބައްޔެވެ. ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ މި ބަލި މުޅިދުނިޔޭގައި ...
ދީނީ ލިޔުން

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ...
ދީނީ ލިޔުން

ޣާފިލުކަމުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި ސަބަބުތަކާއި ފަރުވާ

إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ*أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ – يونس 7-8 ...
ރިޕޯޓް

ފިކުރީ ހަނގުރާމަ އާއި މެދު ސަމާލުވެ ލައްވާށެވެ!

ހަރުދަނާ ޢަޤީދާގެ ވެރި މުސްލިމުން ކަނޑި ބަޑިން ބަލިނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުން ބަލިކަށި ކުރުމަށްޓަކައި ދެން ހަނގުރާމަފެށީ ފިކުރީގޮތުން މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކޮށް އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާ މުސްލިމުން ދުރުހެލިކުރުމަށެވެ. ފިކުރީ ހަނގުރާމަ ކުރެވެނީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޙަލާލު ރިޒްޤު ތަނަވަސްވުމުގެ ސަބަބުތައް

ރިޒްޤަކީ މާތް ﷲ ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަލާނގެއީ الرَّزَّاقُ (ގިނަގިނައިން ރިޒްޤުދެއްވާ އިލާހު) އެވެ. ޙަލާލު ރިޒްޤު ތަނަވަސްވުމުގެ ސަބަބުތައް 1- الاِسْتِغْفَارُ والتَّوْبَةُ (އިސްތިޣްފާރު ކުރުމާއި ތައުބާވުން) ދަލީލު: فَقُلْتُ ...
ރިޕޯޓް

ދީންފަސާދަކުރީ ވެރިންނާއި ނުބައި ޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުވެރީން ނޫން ދެން ކޮންބަޔެއް ހެއްޔެވެ؟

  قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنْ المُبَارَكُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ : صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّاسُ ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ ، ...
ރިޕޯޓް

ޙަލާލު ރިޒްޤު ތަނަވަސްވުމުގެ ސަބަބުތައް

ރިޒްޤަކީ މާތް ﷲ ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަލާނގެއީ الرَّزَّاقُ (ގިނަގިނައިން ރިޒްޤުދެއްވާ އިލާހު) އެވެ. 1- الاِسْتِغْفَارُ والتَّوْبَةُ (އިސްތިޣްފާރު ކުރުމާއި ތައުބާވުން) ދަލީލު: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ...
ރިޕޯޓް

ޒަކާތް ހިފުމާމެދު ސަމާލުވުން

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައިގެ އަޅުކަމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުމިކުރަނީ، އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބައިކަމުގައިވާ ޒަކާތް ދިނުމުގެ އަޅުކަމެވެ. ފިޠުރުޒަކާތާއި މުދަލުޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބަހާތައް ކަމުގައި ...
ރިޕޯޓް

ބޭސްވެރިކަމުގެ އެހެން އެޕްރޯޗެއް

އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްވެސް ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ޑޮކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ފަރުވާތަކެއް ދޫކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ބޭސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ބޭހަކީ ...
ރިޕޯޓް

ހަމައެކަނި ދުލުގެ އެއްޗެއްބާ؟

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަހަރެމެންގެ ދީނާމެދު އަހަރެމެންނަށް ވިސްނެނީ އެއީ ދުލުގެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދުލުން ހަމައެކަނި އަހަރެންނަކީ މުސްލިމެކޭ ނުވަތަ އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުންނޭ ބުނުމުން އަހަރެން މުސްލިމަކަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

ކެތްތެރިވުމުގެ ތިން ވައްތަރު

1- ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރައްވާ އިމްތިޙާނުތައް: މިސާލަކަށް ލޯބިވާ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހަކު މަރުވުން، ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުން، މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުން، ބަލިވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ފެއިލްވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފެއިލްވުން ނުވަތަ ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އެ ފޮނި ކާމިޔާބީގެ ކުރީގައި ...
ރިޕޯޓް

ލޯބިވުން ސަލާންކުރުމާ ގުޅިފައި

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ލޯތްބަކީ އިންސާނީވަންތަކަމުގެ ކުރިބޯއްޓެވެ. އެއީ އިންސާނާ ހެއްދެވި ފަރާތުން އިންސާނާގައި ލައްވާފައިވާ ވަރުގަދަ ޖަޒްބާތެކެވެ. ލޯބިވުމަކީ އިންސާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ތަބީޢީކަމެކެވެ. ލޯތްބަކީ ވަރަށް ...
ރިޕޯޓް

ފެށުމަކީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނިމުމެވެ

"ޓު ބިގިން އިސް ޓު ކޮމްޕްލީޓް ހާފް" އިނގިރޭސި އަދަބީ ބަހެއްގައި ވެއެވެ. ކަމެއް ކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައި އެކަމެއް ނުފަށާ ހުރުމަކީ އެކަމެއް ނުކުރުމެވެ. ގިނަކަންތައްތައް ފަށަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ...

Posts navigation