ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

ޝަރުޢީ ގޮތުން އެންގޭޖްމެންޓަކީ ކޮބާތޯ؟

ސުވާލު:

އަންހެން ކުއްޖަކާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމަ އެމީހުން އެންގޭޖްވީކަމަށް ބެލެވޭނެތޯ؟ ބައެއްފޮތްތަކުގައި އެގޮތަށް ކަންކުރިޔަސް އެންގޭޖްވޭ. ޝަރުޢީ ގޮތުން އެންގޭޖްމެންޓަކީ ކޮބާތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ޝަރީޢަތުގައި ޚިޠްބާކުރުމޭ [އެންގޭޖްކުރުމޭ] ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ : ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ކައިވެންޏަށް އެދުމެވެ. މިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެކެވެ. ސޫރަތުލް ބަގަރާގެ 235 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) މާނައަކީ: "އަދި، (رجعى عدة ފިޔަވައި އެހެން عدة ގައިވާ) އަންހެނުންކުރެން، ތިޔަބައިމީހުން ކާވެނިކުރަން އެދޭކަމުގެ މައްޗަށް ދޭހަވާ ނުވަތަ އިޝާރާތްކުރާ ބަހެއް ބުނުމާމެދު، ނުވަތަ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތުތެރޭގައި (ކާވެނިކުރުމުގެ قصد) ފޮރުވާފައި ބޭއްވުމާމެދު، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަކަށް ފާފައެއްނެތެވެ."

ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޢާއިޝާ އަދި ޙަފްޞާ- ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ- އާއި ޚިޠްބާ ކުރެއްވިކަމަށް ޞަޙީޙިލް ބުޚާރީގައި އައިސްފައިވެއެވެ.

ޚިޠްބާ ކުރެވޭ އަންހެނާގެ މޫނަށް ބެލުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) މާނައަކީ: "ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު އަންހެނަކާ ޚިޠްބާ ކުރާކަމަށްވަނީނަމަ ކައިވެންޔަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޭނާ އަށް ބަލާހުށިކަމެވެ". والله أعلم

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ތަފުސީލު ބޭނުނ

  2. މަހުދީ ބުނިހެން ތިހެން ފުއްދާލެވެކަށް ނެތް ތަފްޞީލު ނެތިއެއް.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން