fbpx

ޓްރޭލާރ؛ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަން

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދުގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިއަންނަ ޖުލައި 8 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަރުސްގެ މަޢުޟޫއަކީ “އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަން” އެވެ. ދަރުސް އޮންނާނީ އެރޭ 20:45 ގައެވެ.