ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅޭނެތަ؟

ސުވާލު:ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ޙާލުބެލުމަށް ގުޅިނަމަވެސް ދެމީހުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑު އިވޭ ހިސާބުގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ވަރުގެ މީހަކު ހުންނަން ވާނެއެވެ. والله أعلم

 

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ވާ ގޮތުންނަމަ ރައްޓެހި ވެގެން އުޅުމަކީވެސް ދީން ހުއްދަ ކުރާކަމެއް ނޫން…. އެ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބު…. ޝޭޚްގެ ޖަވާބުގައި އެކަން ފާހަގަ ނުކުރެއްވީ ކީއްވެތޯ؟ އަޅުގަޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތް ކަމު ނުދާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޖަޒާކައް ﷲ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން