ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

ފަގުޑި ނުވަތަ ފޮށާ އެޅުން އެއީ ސުންނަތެއްތޯ؟

ސުވާލު:ފަގުޑި ނުވަތަ ފޮށާ އެޅުން އެއީ ސުންނަތެއްތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ބޮލުގައި ފަގުޑި އެޅުމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ޢާދަކާދަ އާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެމީހަކު އުޅޭ މުޖްތަމަޢެއްގަ އާދަވެގެން އަޅާ އުޅޭ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ފަގުޑި ހިމެނޭކަމަށްވަނީނަމަ އެޅުން ރަގަޅެވެ. އެއީ ސުންނަތެއް ނޫންކަމަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާގު ވެލައްވައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ފަގުޑި ތުރު ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ގައުމުގެ މީހުންގެ އާދަ އަކަށްވީތީއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުންގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ގައުމެއްގެ މީހުން އާދަވެގެން ލައި އުޅޭ ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާ ކުރާ ހެދުމަކަށް ނުވަނީނަމަ އެފަދަ ހެދުމެއް ލުމެވެ. ވަކިވެގަތުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތަފާތުވުމުގެ ގޮތުން އެހެން ކަހަލަ ހެދުންލައި ނޫޅުމެވެ. والله أعلم

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. މަޢާފު ކުރެއްވުން އެދެން.. އެއްގޮތަކަށްވެސް ޝޭޚާއި ޖަދަލު ކުރުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން… އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އަޑުއެހީތީ ހަނދާންވޭ… ޢަރަބިންނަށް ލޯބި ކުރުމަކީ ނަބިއްޔާއަށް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލޯބި ކުރުމުގެ ތެރޭން ވާ ކަމެކޭ އެހެނީ އެކަލޭގެފާނަކީ ޢަރަތްބެކެ… އަދި ޢަރަބި ބަހަށް ލޯބި ކުރުމަކީ ޤުރުއާނަށް ލޯބި ކުރުމުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެ. އެހެނީ އެ ފޮތް ބާވަލައްވާފައި ވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނޭ…. މިޔާމެދު ޚިޔާލެއް ބޭނުން….

  2. ތިޔައީ ވަކިފިކުރެއް ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންވާތީ ކުރިސުވާލެއްތޯ؟ ސެއިޚުގެ ޖަވާބު ވަރަށް ފުރިހަމަ ސެއިޚަށް އެގިލައްވާފައިވާ މިންވަރުން ޖަވާބު ދެއްވާފައިވަނީ އެ ގަބޫލުކުރުމާނުކުރުމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަކަމެއް.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން