fbpx

ވީޑިއޯ: ހުކުރު ޚުޠުބާ 03.06.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 203 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.