އަރަބިދުނިޔެދީންދުނިޔެ

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފި

Misruge Mufti Islaamee Ummathah Eid ge Thahuniya Kiyuhvaifi

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފިއެވެ.

މިޞްރުގެ އިސް މުފްތީ، އައްދުކްތޫރު ޝައުޤީ ޢައްލާމް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށް ނިމިފައިވަނީ ވަރަށް މާތް މައްސަރެއްކެވެ. އެއަށްފަހު، ރަމަޟާން މަހު އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ ރޯދައާއި، ރޭއަޅުކަމާއި، އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ޢަމަލުތަކާއި ޤަބޫލު ކުރައްވާތޯއާއި، އަޅަމެންގެ ކިބައިން ފަރުވާ ކުޑަވެފައިވާ ކަންކަމަށް ފާފަފުއްސަވާތޯ ދުޢާކުރެއްވިއެވެ.

ޝައިޚު އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ޢީދު ދުވަހަކީ އޭގެ އަގު މަތިވެރިވެގެންވާ މުނާސަބާތެއްކަމަށާއި، މިއީ މުއުމިނުންނަށް ލިބިފައިވާ ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޢީދު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާތޯވެސް ދުޢާކުރެއްވިއެވެ.

މިޞްރުގެ ކުރީގެ މުފްތީ، އައްދުކްތޫރު ޢަލީ ޖުމްޢާވެސް ވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ، މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މިއަހަރު ހެޔޮކަމާއި، ފުދުންތެރިމާއި، ތައުފީޤު ދެއްވާތޯ ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *