fbpx

ކޮވިޑް19 ނަސޭހަތް: ﷲގެ އަސްމާއު ވައްޞިފާތައް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކި ކޮބާ؟

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *