ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި: ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

Fathis Namaadh Ge Ihu Sunnathuge Dhe Rakuai Dhuniyeaa Dhuniyeyga Vaa Echakah Vure Maa Mathiveri: Dr Zakir Naik

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތްކުރުމުން އެލިބިގެންދަނީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި ނިޢްމަތެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޒާކިރް ނައިކްވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ފަތިސްނަމާދަށް ނުހޭލެވިގެން ކަންބޮޑުވިމީހަކާއި ސުވާލުކުރުމުން  "ފަތިހު 5 ޖަހާއިރު އޮތް ބައްދަލުވުމަކުން ތިބާއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނަމަ ތިބާ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟" ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުނީ ހޭލައި ހުރެގެންވެސް އެބައްދަލުވުމަސް ދާނެ ކަމަށްބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދުވާލަކު 7 ގަޑިއިރާއި 9 ގަޑިއިރާއި ދެމެދުން ނިދިބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި މިހައިތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި 6 ގަޑިއިރު ނުނިދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވެނީ އެންމެ 1 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

އެކި މީހުންނަށް ނިދި ބޭނުންވާނީ އެކިވަރަށެވެ. 7،8،9 ގަޑިއިރުގެ ނިދި ބޭނުންވާ މީހުން އުޅޭނެއެވެ. ވީމާ އަމިއްލައަށް ހިސާބު ހަދައިލާށެވެ. 7 ގަޑިއިރު ނިދަން ބޭނުންވާ މީހާ އިތުރަށް 8 ގަޑިއިރުކުރިއަށްލައި ނިދަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ފަޖުރު ވަގުތު ފެށެނީ 5 ޖަހާއިރު ކަމަށްވާނަމަ އިރާކޮޅު 9 ޖަހާއިރު ނިދަންވާނެއެވެ. އެއިރުން 7 ގަޑިއިރު ހަމަކޮށް 4 ޖަހާއިރު ހޭލެވޭނެއެވެ. ހޭލެވުމުން ތައްޔާރުވެލައި ފަޖުރުލުމުގެކުރިން ތަހައޖުދު ނަމާދުކޮށްލާނީކަމުގައިޝެއިޚްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *