ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފައިވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަބޮޑު އެންމެހާރައްޔަތުން މާދަމާ އޮންނަ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުން ބަނގުރާ މައްސަލާގައި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށްވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމަށް 'އުންމީދުކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިރައްޔަތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން ދާކަމަށް.' ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީއާއި މަދަނީ އިއްތިޙާދު ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ ބޮޑު މުޒާހަރާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00 ފެށިގެންނެވެ. މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިބޮޑު ހުރިހާ ރައްޔަތުން މިމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަކީ މަދަނީ އިއްތިޙާދުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމުގައި އެއިއްތިހާދުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *