fbpx
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޒައިދު ގެފާނުން

ހިޖުރައިން ދެވަނަ އަހަރު ބަދުރުގެ މައިދާނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގާތްވަމުން ދެއެވެ. އެއިރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ޖިހާދު ފަރުޟުކުރައްވާފައެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންވަނީ މުސްލިމުންތައް ޖެހުނު އެއްޗަކުން ތަޅާމަރަމުން ...
ވާހަކަ

ޢިލްމު ވެރިން: 1 (ޢަބްދުﷲ އިބްން ޢައްބާސް)

  ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ ޢަމީރު ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުން ނާއި ވަރަށް ގާތް ކަމެއް ވެރިކަމުގެ ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ޢަބްދުﷲ އިބްން ޢައްބާސް އާއި އޮވެ އެވެ. އޭރު ޢަބްދުﷲ ގެފާނުން ...
ވާހަކަ

ހެޔޮލަފާ ވެރިން: 3 (ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބް)

  އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ގެފާނުން އެކަލޭގެފާނުން ގެ ޚަލީފާ ކަމުގައި ރޭގަނޑު ހިންގަވަމުން ވަޑައިގެން ނަވަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގަތީ ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ގެޔެއްގެ ދޮށުގައި ވަރަށް ހާސްވެފައި ދެރަވެފައި އިންދަ އެވެ. ޢުމަރުގެފާނުން ...
ވާހަކަ

އިމްތިޙާނު (ކޮކާލަކަށް އެހީތެރިވީ ވާހަކަ)

އެއް ދުވަހަކު މީހަކު ކޮކާލެއް އޭގެ ތޮށިގަނޑުން ނިކުމެގެން އުދުއްސައިގަންނަ މަންޒަރު ބަލަން ވަރަށް ގަޔާވެގެން އިނެވެ. ނަމަވެސް ގަޑިއިރު ތަކެއް ވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް އެކަމެއް ނުވި އެވެ. ކޮކާ ...
ވާހަކަ

ހެޔޮލަފާ ވެރިން: 2 (ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބް)

ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބް އަކީ އެކަލޭގެފާނުން ގެ ވެރި ކަމުގެ ދުވަސް ވަރު (ޢަމީރު، ޚަލީފާ) ރޭގަނޑު މުސްލިމުންގެ ޙާލު ބައްލަވަން ހިންގަވާ އުޅުއްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުވާލު ގަޑީގެ ބުރަ މަސައްކަތާ ...
ވާހަކަ

ފަޤީރުން އުފާކުރާށެވެ.

އެއްދުވަހަކު އަބޫ ދަރްދާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަރިވަރުންގެ އަރިހުގައި އިންނަވަނިކޮށް އެތަނަށް އެކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން ނިކުމެ ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ: "ކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެ ގާތު ތި އިންނަވަނީ އަހަރެމެން ނަކު، ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ދަ ޓްރިޕަލް ފިލްޓަރ

ބަޣްދާދުގައި އައްބާސީ ޚިލާފަތުގެ އެންމެ ރަން ޒަމާނުގައި އުޅުއްވި ޙިކްމަތް ތެރި ޢިލްމުވެރި އެއްގެ އަރި އަހަށް މީހަކު އައިސް ބުންޏެވެ. އިއްޔެ މަ ވަރަށް ވައްތަރެއްގެ ވާހަކަ އެއް ކަލޭގެފާނުންގެ ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ"(26:65)

މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުގައި ވީ މުސްލިމުން ތައް (ނަން މުސްލިމް މީސްތަކުންނާވެސް ލައިގެން) ކަނޑުގެ އައްސޭރިއާއި ހަމަޔަށް ވަޑައިގެން ވަގުތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުން މި އީ "ރެޑް ސީ" ...
ވާހަކަ

ހެޔޮލަފާ ވެރިން 1 (ސަލްމާނުލް ފާރިސީ)

ސަލްމާނުލް ފާރިސީ (ރަދިޔަﷲ ޢަންޙު) އަކ އެދުވަސް ވަރު މަދީނާގެ ގަވަރުނަރެވެ. އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުން މާރުކޭޓް ދޮށުން ހިންގަވަމުން ވަޑައި ގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ގެ ހެދުންކޮޅު ހުރިލެއް ދެރަކަމުން މީހަކަށް ހީކުރެވުނީ ...
ވާހަކަ

އަސްތަޣުފާރުކުރުން (އިމާމް އަޙްމަދާއި ރޮށި ފިހާ މީހާ)

އިމާމް އަހުމަދު ބުން ހަންބަލްއޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަ މަދުވާނެ ކަމީ ޔަޤީން ކަމެކެވެ. އެއީ މި އުއްމަތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް އިލްމުވެރިޔާއެވެ. ...

Posts navigation