fbpx
ވާހަކަ

އިމާމް: ލޯބި ލޯބި 10 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ

އިމާމުވެރިންގެ ދުވަސްވަރުގައި ބަޣްދާދުގައި ވަރަށް ބުއްދިވެރި ކާފަރަކު އުޅުނެވެ. މުސްލިމުންނަށް ޖަވާބު ނުދެވޭނެ ޙާއްސަ 3 ސުވާލެއް އޭނާގެ އަތުގައި ވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލަމުން މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅުނެވެ. އަދި އެ ...
ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ފިރި އަކަށް ވާން ބޭނުން ވީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

- ދިވެހި ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ މިއީ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވަރަށް ގާތުން ފެނުން މަންޒަރެކެވެ. ތޯތޯ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަރަށް ރީތި ވަރަށް ...
ވާހަކަ

މާތް މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން (ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ)

ޝައިޚް ފާތިޙުލް މުވަސިލީ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނުން އެއް ދުވަހަކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ޖަންގައްޔެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ދާތީ ފެނުނެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ހިނގަމުން ދަނީ ދުލުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ...
ވާހަކަ

"ކަލަކު ވޮޑިގެން ވޭތަ؟ މަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން"

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ބޯ ކޮށާ ފިހާރަޔަކަށް ދިޔައެވެ. ބޯކޮށާ މީހާޔާއި ކޮށަން ދިޔަމީހާ ވާހަކަދައްކަމުން މަސަތްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެ އެވެ. ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މި ބޯކޮށާ މީހާ ސުވާލު ކޮށްލި އެވެ. ...

Posts navigation