ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސިފަ ކުރެއްވީ އުތެމައަކީ އެމްޑީއެންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފަންކޮށްފައިވާ ފިޔޮކެއްގެ ގޮތުގައި!

ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސިފަ ކުރެއްވީ އުތެމައަކީ އެމްޑީއެންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފަންކޮށްފައިވާ ފިޔޮކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސަލަފްގެ ރައީސް ޝައިހް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އުތެމަ ޖަމާއަތަކީ އެމްޑީއެން ގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފަންކޮށްފައިވާ "ފިޔޮކެއް" ކަމަށާއި ކީރިތި ގުރުއާނާ ސުންނަތުގައިވާ ހުކުމްތައް އޮޅުވާލައިގެން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ކުރެވޭ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ"ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް އަބްދުﷲ ދަނީ އެމްޑީއެން އަދި އުތެމަ ގެ ލާދީނީ ރިޕޯޓްތަކަށް ފާޅުގައި ބަސް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ޝައިޚް އަބްދުﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އިސްލާމުންނާމެދު ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ހިތްހެޔޮ ކުރާނެކަމަށް ހީކުރުމީ ކުށްހީއެއް." ކަމަށާއި "އެހެންނޫނީ ޤުރުއާން އަށް ފުރިހަމަ އަށް އީމާން ނުވެވެނީއެވެ. ނޫނިއްޔާ އެމީހެއްގެ ވިސްނުން ސީދާ ނޫނީއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި މެދު ޙަސަދަވެރިކަން ބޮޑީ"ކަމަށެވެ.

އުތެމަ އިން ދާދިފަހުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެޖަމިއްޔާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑު ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *