ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ހިމެނެނީ ދީން ބައިބައިކުރަން އުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން: ޝައިޚް ސަޢުދާން

ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ހިމެނެނީ ދީން ބައިބައިކުރަން އުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށް ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސަޢުދާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓްވިޓާރ ގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ޝައިޚް ސަޢުދާން ވިދާޅުވީ "ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ހިމެނެނީ ދީން އެއްފަރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ ދީން ބައިބައިކުރަން އުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން" ކަމަށާއި "އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުންނާއި ދުނިޔެވީ ކަންކަމުން ދީން އެއްފަރާތް ކުރުމަކީ ޢަލްމާނިއްޔަތުގެ އަޞްލު" ކަމަށެވެ.

ޢަލްމާނިއްޔަތު ނުވަތަ ލާދީނީ ކަންކަމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑު ރާއްޖޭގައި ގަދަވެފައިވާއިރު އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަފާތު ރިޕޯޓްތައް ނެރެ އާންމުކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑުކޮށްގެން ނެރޭ މިފަދަ ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ހަރާކްތަތަކާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި މެދު އެތައް ދޮގުތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *