ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި

މިރޭ 11 އާއި ހަމައަށް ޒަކާތް ދޫކުރުން ކުރިއަށްދާނެ

ޢީދުގެ އަދަބުތައް

ފުރަތަމަ “މީދޫގެ ތަރި” އަކަށް އިއާން

މިއަދު ހަވީރު 5 ހަމައަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

ރަމަޟާންމަހަށްފަހު ދެންއޮތީ ކޮންކަމެއް؟

އޭދަފުށީގެ 9 ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް 7,384ރ

“ދި ލެގަސީ”ގެ ދަރުސްތައް ޕީއެސްއެމްއިން ދައްކާނެ

އަންހެނުންނަށް ބުނެނުދެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ނަމުގައި މިރޭ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ތިބާއަކީ އިސްލާމްދީން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާށެވެ!

ހިރާ ސްކޫލަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!!

ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ – އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް(رضى الله عنه) – ފަހުބައި