ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް މިލަދޫއިން މިހާތަނަށް އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ބަނާނާ ބެރީ ސްމޫތީ

ޘަޥްބާން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ވާހަކަ

ޝައިޚް އިމްރާންއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށަނީ

ފާނައަށް ގޮސް ފުޅަދޫ ރައްޔިތުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 73،000 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ބެލުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް

ހަތަރު އިމާމުންގެ އަޤީދާ ދަރުސް މާދަމާރޭ ތިނަދޫގައި

ޓީޝާޓެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން މީދޫގައި ދައުވާ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ މީހުން މާލެ އަންނަން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޢީދު ސްމައިލް ނިންމާލައިފި