fbpx
ސުފުރާ

ކަންކުން ބީފް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 125 ގްރާމް ބީފް (ހިމަ ދިގުކޮށް ކޮށާފައި) 75 ގްރާމް ކަންކުން 4 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 25 އެމްއެލް އޮއިސްޓާ 20 އެމްއެލް ޑާރކް ސޯއީ ސޯސް ހިކިމިރުސް ...
ސުފުރާ

ކެޝޫނަޓް ޗިކަން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 500ގ ކުކުޅު މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ކުކުޅު ބިސް އަސޭމިރުސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޒުވާރިފުށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ސްޓަޔަރ ފްރައިކުރުމަށް 3 ބެލްޕެޕަރ (ދިގުކޮށް ހިމަކޮށް ...
ދުނިޔެ

ޢީދު ދުވަހުވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ލޭއޮހޮރުވާލައިފި

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި މުސްލިމުންގެ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހު އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދީ ލޭ އޮހޮރުވާލައިފިއެވެ. ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ފަލަސްތީނުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ 1729 މީހަކު އަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސްގެ ދައުވަތަށް ޝައިޚް ނަސީމް ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ދައުވަތަށް އައްޝައިޚް އަބޫ މުހައްމަދު ނަސީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޝައިޚް ނަސީމް އާއި އަނބިކަނބަލުން ރޯވާ ހައްދާދޫ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ...
ދުނިޔެ

އީމާންތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާތީ ޒާއިރާ ވަސީމް ފިލްމުކުޅުމާއި ދުރަށް

ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު އީމާންތެރިކަމަށް އަސަރުކޮށް ދީނާއި އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ބަޠަލާ ޒާއިރާ ވަސީމް ފިލްމު ކުޅުންހުއްޓާލާ އިންޑަސްޓްރީއާއި ދުރަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މީހާތަނަށް ކުޅުނު ދެފިލްމުވެސް ސުޕަރ ...
ސުފުރާ

ފުފޫ ކަނދި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި - 2 ޖޯޑުގެ ފުފޫ (ކޮށާފައި) - 175ގ ހަކުރު - 3 އިންޗި ރާނބާ ފަތް - 6 ކާފޫރު ތޮޅި - 2 އިންޗި ފޮނިތޮށި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ: ޑރ ޒާހިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ވަކި ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމުގައި އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ...
ދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ މުރްސީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން މިޞްރުގައި އިންތިހާބުވި ހަމައެކަނި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މިޞްރުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑރ މުރްސީ އަަވަހާރަވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖާސޫސުކުރުމުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބ އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ފަޤީރުންނެތް، ޒަކާތް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް

ބ އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަޤީރުން ނެތުމާއި ގުޅިގެން އެރަށްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ފަޤީރުން ތިބި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ...
ސުފުރާ

ސްކްރަމްބްލްޑް އެގްރައިސް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 5 ޖޯޑު ބަތް 3 ބިސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތަވާއަށް ބަޓަރު ކޮޅުއަޅާ ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، ބަޓަރ ކޮޅު ދިޔާވުމުން، ބިހާއި ލޮނު ...
ދުނިޔެ

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަން މީހުން ސައުދީއަށް ގޮސްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޤައުމުގައި ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީއިން ...
ސުފުރާ

ދޮންކެޔޮ ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 02 ވައް ދޮންކެޔޮ 02 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގޯލްޑަން ސިރަޕް 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު (މުގުރާފައި) 01 ބިސް 01 ޖޯޑު ސެލްފް ރެއިސިންގ ފްލަރ ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ...
ސުފުރާ

ގަބުޅި ބޯކިބާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި - 2 ޖޯޑުގެ ގަބުޅި ހުނި - 1/2 1 ޖޯޑުގެ ހަކުރު - 1 ޖޯޑުގެ ފުށް (ފުރާނާފައި) - 2 މޒ ސަމުސާގެ ފިނިފެންމާ ފެން ...

Posts navigation