fbpx
ވާހަކަ

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޞާލިޙު ޒުވާނާއާއި ބިސްކޯދު

ނޯޓު: މިވާހަކައަކީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ މިޒަމާނުގެ ޒުވާނުން އިބުރަތް ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެކެވެ. މިވާހަކަ ކިޔައިދެއްވާފައިވަނީ  ޝެއިޚު މުޙައްމަދު ޝަހުރާނީއެވެ. ޝެއިޚު ކިޔައިދެއްވިއެވެ. ".. އަހަރެން އެޒުވާނާ ...
ވާހަކަ

ވަޑާންކުރާ މީހެއްގެ ވާހަކަ

  ވަރަށް ހުނަރުވެރި ގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ވަޑިއެއް މަސައްކަތުގައި ގިނަދުވަސްވެ މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ދޫކޮށްލަން ނިންމިއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުގައި މިކަން ދަންނަވާ ދެން މިޔަށްފަހު ވަޤުތު ...
ދީނީ ލިޔުން

ކުރިސްމަސް ފަދަ ކާފަރުންގެ ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ ...
ވާހަކަ

ހަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ބޮނޑިބަތް ކެވޭނީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާއެވެ.

މިވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގެ  ރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ޙާދިޘާއެކެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިވާހަކަ މިބަޔާންކުރަނީކީ މިކަންމެދުވެރިވީ ފަރާތަށް މަލާމާތެއް ރައްދުކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ. މާތްﷲ އެފަރާތަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

ވެރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގައި ދީނުން ބޭރުވާ ހިސާބު

الحمدلله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ. ރޯކުފުރަށް ދަޢުވަތު ދެވިއްޖެނަމަ "ނޯ" ބުނާށެވެ. ބިދުޢަތަކަށް ދަޢުވަތު ދެވިއްޖެނަމަ "ނޯ" ބުނާށެވެ. ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ރާއްޖެ 2050 ވަނަ އަހަރުގައި

މަތިންދާބޯޓުން ފައިބައިގެން އެއާރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޭބުނީމާ ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެކެވެ. ކަނޑުގެ މެދުގައި މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައި މިއޮންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާދެވުނު ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ގައުމަށްވެސް މިއާދެވުނީ ހާދަ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިމާމް ޤުރުތުބީގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި ހިނގި އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއް

އިމާމް ޤުރުތުބީއަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނަކީ އަންދަލުސް (މިހާރުގެ ފުރާންސާއި ސުޕޭން ހިސާބުގައި އޮތްރަށެއް) ގައި އުފަންވެ ވަޑައިގެން ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަބޫ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބުން އަބީބަކުރު ބިން ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އަލް އިމާމް ޙަސަނުލް ބަޞަރީ

ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ ހަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަޙުﷲ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 21 ވަނަ އަހަރު އުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ ހިލާފަތުގެ ފަހުކޮޅު މަދީނާގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާ ...
ރިޕޯޓް

ވަޤުތާއި ދިޔަވަރަކީ މީހަކަށްޓަކައި މަޑުކުރާނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ

ވަޤުތަކީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ހަޤީޤީ ހަޔާތެވެ. ތިބާގެ ހަޔާތުގައި ﷲއަށްޓަކައި ހޭދަކުރެވޭ ވަޤުތަކީ އެންމެ ހެޔޮވަޤުތެވެ. އެނޫން ވަޤުތުތަކަކީ އެއްވެސް އަގެއްހުރި ތިބާއަށް ފައިދާކޮށްދޭނެ ވަޤުތެއްނޫނެވެ. ތިބާގެ ހަޔާތުގައި ކުޅުމާއި އަދިވެސް ...
ދީން

ތަނބިކައްޓަށްވުރެ ތިރިއަށް ފަޓުލޫނު ބެހެއްޓުން

މީސްތަކުން ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކުރަމުންދާ ޙަރާމްކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަތީގައިވާ ޞުރުޙީގެ ދަށުން ޝެއިޚު މުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (މި ލިޔުމުގައި ހެދުމުގެ މާނައިގައި ގެނެސްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ހެދުމުގެ ވާހަކައެވެ. އަންހެނުގެ ހެދުމެއްނޫނެވެ) އެއްވެސްކަމަކަށް ނަހަދައި ...
ރިޕޯޓް

އެނބުރިއައުމެއްނެތް ދަތުރު

މި ދަތުރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އެނބުރިއައުމެއްނެތި ހިލޭ ކުރައްވާނެ ހަމައެކަނި ދަތުރެވެ. ދަތުރުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 1. ނަން: އާދަމުގެ ދަރިއެއް 2. ގައުމިއްޔަތު: މަށި 3. އެޑްރެސް: ދުނިޔެ ދަތުރުގެ ތަފުޞީލު ...
ވާހަކަ

ވަލީވެރިއެއް ކަމަށް ދަޢުވާކުރި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުގައި އުޅުއްވި "ހިތުން" ވަލީވެރިއެކެވެ. މިވަލީވެރިޔާ ބޮޑުއަށީގައި އިނދެފައި ބޮޑުއަށި ބިއްދޮށަށް އަތްބާނުއްވާފައި އަތްނަގާއިރުގައި އަތުން ފެންތިކި ތަޅާތީ އެއީ ކޮން ފެނެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ބަރަވެލި ކަނޑުގައި ފެތެމުންދިޔަ ...

Posts navigation