fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޓުއަގައިޑުންނާއި ސުވެނިޔާ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި.

  ނިމިގެންދިޔަ ޖެނުވަރީ މަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރަމުން އައި އަދި މިހާރުވެސް މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިން މާލެ އައުން މެދުކެނޑިފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ޓުއަގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް ...
ރިޕޯޓް

ބޮނދުބުޑަށް ސައިވަނީ އެވެ!!

ލިޔުނީ: ޖިނާން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް(ފަރެސްމާތޮޑާ) މާޒީވެދިޔަ ދިގު 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އިސްލާހީ ހަރަކާތްތަށް ފެށިގެން އައިއިރު އޭގެ އެންމެ އިސް ސަފުން ފެނިގެން ދިޔަ އެކަކީ މިއަދުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހިން" މުޒާހަރާ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ވެސް ކުރިއަށްދިޔަ

މަދަނީ އިއްތިޙާދާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން ގުޅިގެން "އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި ދިވެހިން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާ ގިނަ ...
ރިޕޯޓް

ކަޅުވިލާގަނޑަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެހުނު "އެސިޑް ރެއިން" !!! (2 ވަނަ ބައި)

  1 ވަނަ ބައި ވިދާޅުވޭ! 1968 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް މަރްޙަބާ ކީފަހުން ދިވެހިން ދެކެމުން މިދަނީ 3 ވަނަ ރައީސެވެ. އޭގެ ފަހުން ޤައުމު ...
ރިޕޯޓް

ކަޅުވިލާގަނޑަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެހުނު "އެސިޑް ރެއިން" !!! (1 ވަނަ ބައި)

އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދިރާސާ ކުރެއްވި އެކި އެކި ތާރީޚީ އިލްމުވެރިން ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޢީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ...
ރިޕޯޓް

ބޫން ބޫން ލާފަ... އައި. ސީ. ޔޫ އަށް ނިމޭ ދަތުރު!

"ބޫން ބޫން ..." މިބަހަކީ ދާދިފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއަކަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އިތުރު ބާރެއް ލާފައި އާންމުވެގެން ދިޔަ ބަހެކެވެ. ނަމަވެސް "ބޫން ބޫން" މި ބަސް ...
ރިޕޯޓް

ތިޔަބޭފުޅާގެ ދަރިފުޅު މަދަރަސަތުލް ސަލްޓަން ޕާކުގައި...

ސަލްޓަން ޕާކޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ މީހަކު މި މާލޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. ސަލްޓަން ޕާކަށް ނަމުން ޕާކެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުނަސް އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އެތަނަކީ ޕާކެއްގެ ދަރަޖައަށް ...
ރިޕޯޓް

ޗިސްތި އިލީ ގްރިއާޒްނާ ގޯރަޑް މާލެޔާ؟

ރޫސީވިލާތުގެ ބަހުގައި "ޗިސްތީ" މިބަހުގެ މާނައަކީ ސާފުތާހިރުކަމެވެ. އަދި "ގްރިއާޒްނާ" މިބަހުގެ މާނައަކީ ނުސާފުކަމެވެ. އިންސާނާ އަބަދުވެސް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ވެއްޓާމެދު ފިކުރުކޮށް ނަޒަރު ހިންގާ އުޅެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިރަށް ...