ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖުގެ އަޕްޑޭޓު "އަލްފަޖުރު" ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.

މިހިނގާ  1434 ވަނަ އަހަރުގެ  ޙައްޖާއި ގުޅޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް "އަލްފަޖްރު" ފޭސްބުކްޕޭޖު ގައި ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޕޭޖުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ޙައްޖާޖީންނާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި  ޙައްޖާއި ބެހޭ ތަފާތު ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްސާކުރަމުން ދާނެކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

"   ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރުތަކާއި  ތަފާތު ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޕޯސްޓަރުތައް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގެނެސްދެވޭނެ. " "އަލްފަޖްރު" ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ. " އަދި އަޅުގަނޑުމެން މައްކާ މަދީނާގެ ތަފާތު ތާރިޚީ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ތަކާއި އަދި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ޝުއޫރުތައް އެބޭފުޅުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ގެނެސްދެވޭތޯ އިންޝާﷲ މަސައްކަތް ކުރާނަށް" ޝާފިޢު އިތުރަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

"އަލްފަޖްރު" ފޭސްބުކްޕޭޖަކީ މަދީނާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދިވެހި ބޭފުޅުން ހިންގަވަމުން އަންނަ ޕޭޖެކެވެ. މިދިޔަ  ރަމަޟާން މަހުވެސް އެބޭފުޅުންވަނީ "ރޯދަ" މިނަމުގައި ފޭސްބުކްޕޭޖެއް ހިންގާފައެވެ.

"އަލްފަޖްރު" ޕޭޖަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލަވާ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *