fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް (2 ވަނަ ބައި)

ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މި ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާކިޔާ ހެދި މީހަކީ އިބިލީހެވެ. މިގޮތަށް އަޅާކިޔުމުން އޭނާއަށް އާދަމުގެފާނަށްވުރެ މަތިވެރިކަމަށް އަމިއްލައަށްދެކި ބޮޑާވެގަތެވެ. ނަމަވެސް މާތް الله އާދަމުގެފާނަށް ސަޖިދަކުރުމަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް (1 ވަނަ ބައި)

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެންމެ ރިވެތި ވާހަކަ ކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިބުރަތާއި ވަޢްޟާއި ނަޞޭޙަތުގެ ގޮތުން މާތް الله سبحانه وتعالى ކީރިތިރަސޫލާއަށް ބަޔާން ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޒްހަރުގެ ބަޔާނުގައިވާ މުހިންމު ކަންކަން!

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އިދާރާތަކުން ދަނީ ބަޔާންތައް ނެރެމުންނެވެ. ދީނީ ގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ނިންމުންތައް ދަނީ ނިންމާ އާންމުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަޒްހަރުގެ ބޮޑެތި ...

Posts navigation