ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސް “ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް އަވަސްވޭ”

ޔޫތް އެމްޕަވަރ މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ ދިއިސްލާމް: އިބްރާހިމް އަޝްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *