ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި ލޯ ފެކަލްޓީއެއް ހުޅުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި ލޯ ފެކަލްޓީއެއް ހުޅުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްވާގު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *