fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ބާޠިލުގެ މަގަށް މީސްތަކުން ގެންދިއުމަށް ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިން ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް (2 ވަނަ ބައި)

2-ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތަޢްރީފާއި ޘަނާ ކިޔުން: މީހުންގެ ތެރޭގައި ވަކި ފިކުރެއް ފަތުރަން ވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މިބައިމީހުން އެ ފިކުރުގެ އަހުލުވެރިނަށް ޘަނާ ކިޔައި އެމީހުންނަކީ ދީނާއި ގައުމު އަދި މީސްތަކުންގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ބާޠިލުގެ މަގަށް މީސްތަކުން ގެންދިއުމަށް ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރިން ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް (1 ވަނަ ބައި)

ބާޠިލުގެ މާނައަކީ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުރުއްސަވާ ކޮންމެކަމެކެވެ. ނުވަތަ މާތް ﷲ އަށް ކުފުރުވުމެވެ. ނުވަތަ ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުރުހުންތެރިވުމެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ޝައިޠާނާގެ މަގުގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބުމުން އެކަން ﷲ އަށް ނިސްބަތްކުރުމަކީ އެކަލާނގެ އަށް ބުނެވޭ ބަދުބަހެކެވެ.

ކާމިޔާބާއި ނާކާމިޔާބަކީ ހަމަކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުނިޔެމަތީގައި ތަޖުރިބާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ވަކި ބައެއްގެ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުންނަށް އެކަންތައް ތަޖުރިބާކުރެވޭނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ކާމިޔާބެއް ލިބުމުން ނުވަތަ ތިމާއަށް އުފާވެރިކަމެއް ...
ދީން

ޢައުރަ ނިވާ ނުވާފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް

އެތަކެއްޗެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޙަރާމްގޮތުގައި ކަމެއް ނުވަތަ ޙަލާލުގޮތުގައި ކަމެއް ނޭގޭފަދަ އަންނައުނު ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް. ސ: އަހަރެން އަތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ވިއްކާ އެތައް ވިޔަފާރި މަރުކަޒެއް އެބަހުއްޓެވެ.  ...

Posts navigation