fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ބޭރޫޠުގެ ގޮވުމާއި އެކު ކޮންމެ 4 ކުއްޖަކުން 1 ކުއްޖަކަށް ސްކޫލަށް ދިޔުމުން މަޙްރޫމްވެފައި

ލުބުނާނުގެ ބޭރޫޠުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގައި، ގިނަ ތަންތަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްކޫލުތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. މި ގޮތުން، މި ފެށޭ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު، ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް، އެ ޤައުމުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ހަވާލާދީ، ބުނެފިއެވެ. އެއްވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާޙް އަލް ސީސީގެ އިސްތިއުފާއަށެވެ. ގިނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދިނުމަށާއި، މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވެވި ރިޒްޤުގެ ތެރެއިން ދެއްވާ މުދަލަކީ ބައެއްފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް ކަމަށާއި، އަދި މުދަލަކީ އިންސާނާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވެވުމަށް މިންވަރު ކުރައްވާ އެއްޗެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ...