fbpx
ދުނިޔެ

ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ހަތިޔާރުވެސް އުފައްދާ!

ސުމާޓްފޯނު ގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެމުންދާ މަޝްހޫރު ސެމްސަންގ ކުންފުންޏަކީ ހަމައެކަނި މޯބައިލްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުން އިލެކްޓްރޯނިކް އެކި އެކި އާލާތްތަކާއި ޖެޓް އިންޖީނާއި ހަނގުރާމަމަތީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޒަޚަމްވެފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތުރުކީއަށް ގެންނަންފަށައިފި

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންޠިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއެކު ރައީސް އުރުޢާން ގެ އަވަސް އިސްނެގެވުމުގެ ދަށުން މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޣާޒާއިން ތުރުކީގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީއަށް ބަލިމީހުންނާއެކު ފުރަތަމަ ފުލައިޓް ...
ދުނިޔެ

މީހެއްގެ މޫނުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ 6 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

ސްޓެފަން ޒޯލަކް ނަމަކަށް ކިޔާ ސްލޮވާކިއާގެ ފިރިހެނެއްގެ މޫނުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފިއެވެ. 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މި ޓިއުމަރ ގެ ސަބަބުން މި މީހާގެ މޫނުމަތީގެ ބުރުސޫރަވަނީ ވަރަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ބުރެޒިލްގައި 250000 މުސްޙަފު ބަހަނީ

ކުވައިތުގެ އަޢުޤާފު މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، އެކި އެކި ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 250000 މުސްޙަފުގެ ހިލޭ ކޮޕީތައް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް ބުރެޒިލްގައި ބަހާނެކަމަށެވެ. ސްޕެނިޝް، ...

Posts navigation