fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ﷲއާއި ބައްދަލުވާން އެދޭނަމަ... ދެކަމަކަށް ސަމާލުވާށެ!

ﷲއާއި ބައްދަލުވާން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އެދޭނެއެވެ. އެކަމަށް އެދޭ މީހުން ޢަމަލުކުރަންވީފަސޭހަ ގޮތެއް ކީތިރި ޤުރްއާނުގައި ވަރަށް ސާފު ޢިބާރާތުން ﷲ ވަނީ މިވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. ކަހަފް ސުރަތުގެ އެންމެ ...