fbpx

ވީޑިއޯ: ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 (މައްކާއިން) – 7 ވަނަ ބައި


ނޯޓް: މިވީޑިއޯއަކި ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ކައުބަތުﷲ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާފައިވާ ދަރުސް ވީޑިއޯ ކޮޅެކެވެ. މިސީރީޒްގެ އިތުރު ވީޑިއޯތައް ބައްލަވާ!