ރިޕޯޓްދުނިޔެ

އެންމެ ގިނައިން ހައްޖަށް މީހުންދިޔަ ޤައުމުތައް

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި 2 މިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުންދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ހައްޖާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހައްޖަށް ގޮސްފައިވަނީ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނޭސިއާއިންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާ ޤައުމުތަކަކީ:

1- އިންޑޮނޭސިއާ : 221،000 ހައްޖުވެރިން
2- ޕާކިސްތާން : 179،210 ހައްޖުވެރިން
3- އިންޑިއާ : 170،000 ހައްޖުވެރިން
4- ބަންގްލަދޭޝް : 127،198 ހައްޖުވެރިން
5- މިޞްރު : 108،000 ހައްޖުވެރިން

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި 1،082،228 ފިރިހެނުންނާއި 780،681 އަންހެން ހައްޖާޖީންދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި ހައްޖުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިނާގައިވަނީ 45،000 ފޭލިގެ ޖަހާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ރިޕޯޓް