ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ޢުމަރު ނަޞީރު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން

ޢުމަރު ނަޞީރު ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *