ދީން

ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެ:މުފްތީ މެންކް

ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިޓްވީޓުގައި މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިކުނޑި ރަނގަޅަށް ހޭނުމަށެވެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ ތިބާގެ މައްޗަށް ތިބާގެ ސިކުނޑި ވެރިވެގެންނާނެއެވެ. އަދި ސިކުނޑި ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޭގެ ރާސްތާ އެ ހޯދާނެއެވެ.

އަދި ނެގެޓިވް ގޮތްތަކަށާއި ޑިޕްރެޝަންއަށް އެކަން މަގުފަހި ކުރެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާއަށް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި ތިބާ ދަށުދަރަޖަ ތަކަށް ވައްޓާލައެވެ. އަބަދުވެސް ޕޮޒިޓިވް ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދެވޭތޯ ބަލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން